Triển vọng thị trường chứng khoán việt nam 2019

Sau hơn 10 năm sau nhiêu biến động khủng hoảng trên thị trường chứng khoán, nhất là trong năm 2019 có rất nhiều thăng trầm bởi sự rủ ro và những yếu tố kinh tế trong nước và ngoài nước.
Khảm sát triển vọng nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019: công nghệ 4.0 đang được thúc đẩy bằng những sáng tạo trí tuệ nhân tạo, cụ củ GDP tăng trưởng 7%
  • Dần chuyển dịch từ các ngành phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên và sức lao động con người sang các ngành có hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn như sản xuất chế biến, công nghiệp chế tạo.
  • Thúc đẩy khởi nghiệp tạo ra làn sóng mới thu hút đầu tư vào lĩnh vực thuộc kinh tế số (dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo).

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2019

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung tác động rất lớn đến tâm lý của các nhà đầu từ và những biến động thị trường chứng khoán tại Việt Nam hiện nay đó là những cú sốc.

Chỉ số định giá PE tiện cận về mức trung bình 10 năm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa rẻ nhất từ trước đến nay.

Từ góc nhìn thị trường chứng khoán và chứng khoán phái sinh: Khi điểm mua vào tốt nhất khi giá trị giao dịch của nó đã cơ sở vượt giá trị giao dịch phái sinh.

Góc nhìn chỉ báo kỹ thuật: VN-Index năm 2019 dự báo biến động quanh mức 855 đến 1,068 điểm, tương ứng biên độ rộng 25%.

Khuyến nghị 19 cổ phiếu MUA và 9 cổ phiếu theo dõi đầu tư cho năm 2019.

Triển vọng thị trường chứng khoán việt nam 2019