Sổ hồng chung cư là gì? Có giá trị ra sao?

Sổ hồng chung cư là sổ chứng minh Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”. Nếu bạn sở hữu căn hộ chung cư nhưng không ở hữu đất thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và sở hữu nhà ở.

Sổ hồng chung cư có thời hạn bao lâu?

Khi xin cấp giấy sở hữu đất và nhà ở, sổ hồng chung cư có thời hạn là 50 năm. Giả sử sau khi sử dụng 5 năm thì chuyển nhượng cho người khác, thời hạn của sổ hồng chưng cư này sẽ còn 45 năm.

Lệ phí làm sổ hồng chung cư

Phía làm sổ hồng chung cư được quy định tại điều 49 Luật Nhà ở năm 2009 là không quá 100 nghìn với cá nhân và không quá 500 nghìn đối với các tổ chức đề nghị được cấp giấy sử dụng đất ở và nhà ở lần đầu.

Thủ tục làm sổ hồng chung cư

  1. Điều kiện làm sổ hồng cho căn hộ chung cư

  • Cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
  • “Đối với nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để cho thuê mua, để bán thì không cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư mà cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, người mua nhà ở, trừ trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chưa cho thuê mua, chưa bán. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.” Chủ đầu tư xây dựng đúng theo quy định và việc mua bán giữa khách hàng và chủ đầu tư là hợp pháp, đồng thời khách hàng đã thanh toán đủ số tiền mua nhà thì hoàn toàn có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

2. Hồ sơ làm sổ hồng cho căn hộ chung cư

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nhà chung cư bao gồm hồ sơ cơ sở và hồ sơ từng căn hộ nhà chung cư.

  • Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu) có chữ ký của bên mua căn hộ và xác nhận của bên bán;
  • Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư hoặc phần sở hữu riêng do hai bên ký kết;
  • Biên bản bàn giao, thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư hoặc phần sở hữu riêng nhà chung cư và biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính của Bên mua liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận.

3. Thời gian cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư

Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu căn hộ nhà chung cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Như vậy, sổ hồng chung cư sẽ được hoàn thành trong 30 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)