Sổ đỏ và sổ hồng cái nào giá trị hơn?

Sổ đỏ và sổ hồng đều là giấy tờ chứng minh sở hữu bất động sản, có giá trị pháp lý như nhau. Thế nhưng, sổ đỏ và sổ hồng cái nào quan trọng hơn và sổ nào được vay nhiều tiền ở ngân hàng hơn?

Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng

Sổ hồng và sổ đỏ được đặt tên dựa trên màu sắc của mỗi loại giấy tờ nhà đất để dễ phân biệt giữa các loại giấy chứng nhận khác.

  • Sổ đỏ là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, bìa màu đỏ.
  • Sổ hồng là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” do Bộ Xây dựng ban hành, bìa có màu hồng.

Sổ đỏ và sổ hồng cái nào giá trị hơn?

Hiện tại thì thị trường nhà đất hiện đang lưu hành cả 3 loại giấy tờ nhà đất chính:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
  • Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cả 3 sổ trên đều có giá trị pháp lý như nhau.

Sổ đỏ và sổ hồng, sổ nào vay ngân hàng được nhiều tiền hơn?

Sổ đỏ và sổ hồng được xem là hình thức vay thế chấp có giá trị. Do có giá trị pháp lý như nhau nên giá trị vay tiền của sổ đỏ và sổ hồng là như nhau.

Khi vay thế chấp ngân hàng bằng sổ hồng và sổ đỏ, ngân hàng sẽ giữ lại các giấy tờ này từ khi bạn bắt đầu ký hợp đồng vay vốn cho đến khi bạn hoàn trả cả gốc lẫn lãi đầy đủ theo thời hạn đã được ghi rõ trong hợp đồng. Với tình huống người vay không có khả năng trả nợ thì có thể ngân hàng sẽ thanh lý mảnh đất của bạn để bù trừ vào khoản vay.

Có thể nói Sổ đỏ và sổ hồng cái nào giá trị hơn không quan trọng bằng giá trị của bất động sản của bạn là bao nhiêu. Với bất động sản có giá trị càng cao thì số tiền vay ngân hàng càng nhiều.