Sổ đỏ đứng tên 2 người thì ai là người giữ sổ?

Sổ đỏ đứng tên hai người đồng nghĩa với việc có hai người là chủ sở hữu quyền sử dụng đất. Pháp luật quy định thủ tục làm sổ đỏ đứng tên 2 người gồm những bước sau.

Những trường hợp nào sổ đỏ đứng tên 2 người?

Có 2 trường hợp sổ đỏ đứng tên 2 người gồm:

  • 2 người là người nhà. Đây có thể do là tài sản chung thành đồng sở hữu hoặc là 2 đồng thừa kế;
  • 2 người là người ngoài, có thể mua chung thành đồng sở hữu do góp vốn.

Sổ đỏ đứng tên 2 người thì ai là người giữ sổ?

Với sổ đỏ đứng tên 2 người thì tại khoản 2 điều 98 Luật đất đai 2013 quy định thì Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Như vậy, nếu sổ đỏ đứng tên 2 người thì có 2 hình thức cấp giấy chứng nhận như sau:

  • Cấp giấy chứng nhận cho từng cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người;
  • Cấp chung một giấy chứng nhận nếu những người sử dụng đất có thỏa thuận bằng văn bản (có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật) về việc cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện của nhóm người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Như vậy, trường hợp sổ đỏ đứng tên 2 người sẽ được cấp Giấy chứng nhận sẽ được cấp theo thỏa thuận và nguyện vọng của hai chủ sở hữu.