Sổ đỏ chung có tách riêng được không? Thủ tục như thế nào?

Sổ đỏ chung hay còn gọi là sổ đỏ đồng sở hữu, nghĩa là có ít nhất hai người cùng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền ở hữu đất. Cùng cauthutihon tìm hiểu sổ đỏ chung có tách riêng được không? Thủ tục như thế nào? trong bài viết dưới đây.

Sổ đỏ chung có tách riêng được không?

Sổ đỏ chung có thể tách riêng được. Tuy nhiên, do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bạn là giấy chứng nhận sử dụng đất đồng sở hữu cho nên nếu muốn thực hiện tách sổ thì phải được sự đồng ý của tất cả những người có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó.

Sau khi đạt được sự đồng ý của các chủ sở hữu có trên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể tiến hành làm thủ tục tách thửa và sang tên nhưng phải đáp ứng điều kiện đối với diện tích đất tối thiểu được tách thửa quy định tại địa phương.

Thủ tục tách thửa và sang tên sổ đỏ như thế nào?

Sau khi đạt được sự đồng thuận của những người đồng sở hữu sổ đỏ thì những người đồng sở hữu cử ra một người đại diện nộp hồ sơ đề nghị tách thửa cho văn phòng đăng ký đất đai.

Trình tự, thủ tục tách thửa và sang tên sổ đỏ được quy định tại điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

  • Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa;
  • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Hồ sơ đề nghị tách thửa gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị tách thửa được quy định tại khoản 4 điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT bao gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất;
  • Hợp đồng chuyển nhượng/ tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
  • Các giấy tờ khác nếu văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu.

Như vậy, sổ đỏ chung có thể tách riêng được nếu đạt được sự đồng thuận của các chủ sở hữu có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc sang tên đổi chủ, tách riêng trong sổ đỏ chung cần tuân theo các điều kiện, yêu cầu và thủ tục mà pháp luật quy định.