Nông sản miền Bắc, cơ hội và thách thức khi nhập FTA

Việc ký kết FTA thế hệ mới sẽ giúp cho môi trường đầu tư kinh doanh của vùng nông sản miền Bắc nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung trở nên thuận lợi hơn, cạnh tranh ở tầm mức cao hơn trong khu vực. Bên cạnh đó, FTA sẽ tiếp tục mở cửa thị trường nhập khẩu các nông sản hàng hóa mà Việt Nam không có thế mạnh và tăng cường xuất khẩu các loại sản phẩm nông sản có lợi thế cạnh tranh ra thị trường thế giới.

Cơ hội đối với nông sản miền Bắc:

Thực tế đã chứng minh, khi thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại, Việt Nam đã tăng cường xuất khẩu các sản phẩm nông sản có lợi thế cạnh tranh ra thế giới song song với đó là nhập khẩu những nông sản chưa có thế mạnh sản xuất.

Họat động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp đã góp phần tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nông sản đồng thời góp phần cải thiện đời sống, tăng phúc lợi cho người tiêu dùng. Nhờ đó nông sản miền Bắc đã phát triển mối quan hệ đa phương, hiệu quả với nhiều quốc gia trên thế giới. FTA giúp Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường, sản phẩm xuất khẩu, tạo điều kiện phát triển sản xuất trong nước, tạo công ăn việc làm, nhờ đó cuộc sống người nông dân được cải thiện.

Thách thức của nông sản miền Bắc

Bên cạnh những cơ hội, cũng sẽ còn rất nhiều thách thức khó khăn đặt ra đối với hàng hóa nông sản miền Bắc khi thực hiện các Hiệp định FTA thế hệ mới cụ thể là:

Đầu tiên là gia tăng cạnh tranh và dẫn đến áp lực tới sản xuất, làm thu hẹp phạm vi của một số lĩnh vực sản xuất có khả năng cạnh tranh thấp. Hai là, phát sinh tranh chấp thương mại nhưng năng lực giải quyết còn hạn chế. Đây là một số thách thức rất lớn, nhất là trong bối cảnh nhận thức về luật pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và kinh nghiệm đối phó của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng chưa thực sự đầy đủ.

Trong điều kiện thực tế của nền nông nghiệp nước ta thì  những khó khăn trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp trong điều kiện sản xuất nhỏ là tỷ lệ rủi ro do thiên tai, dịch bệnh rất cao. Bên cạnh đó đất đai sản xuất vẫn còn manh mún; nhỏ lẻ, quy hoạch, chính sách còn thiếu sự tập trung.

Ngoài ra tác động của biến đổi khí hậu cũng đã làm cho vốn đầu tư vào nông nghiệp chi phí tăng cao nhưng tỷ lệ sinh lời thấp, khả năng cạnh tranh và hiệu quả đầu tư mang lại chưa thực sự hấp dẫn.