Mua đất có phải đứng tên 2 vợ chồng ?

Đất là một loại tài sản có giá trị lớn và có tính chất tương đối phức tạp, được pháp luật quy định tương đối rõ ràng về các quyền và nghĩa vụ đối với người sở hữu. Đã là tài sản thì các vấn đề về sở hữu phát sinh nhiều vấn đề. Mà những người mua đất thường là đã có gia đình, vậy khi mua đất có phải đứng tến hai vợ chồng không ? Pháp luật quy định như thế nào ?

Quy định về tài sản chung của vợ chồng

Nhiều người thắc mắc rằng có nhất thiết khi mua đất có phải đứng tến hai vợ chồng không ? Mua đất chỉ đứng tên 1 người có được không ?  Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định rất rõ ràng và cụ thể về tài sản chung của vợ chồng :

  • Tài sản, thu nhập phát sinh sau khi phát sinh quan hệ vợ chồng sẽ là tài sản chung, kể cả những tài sản được tặng, cho hay thừa kế chung.
  • Quyền sử dụng đất có được sau khi kết hôn cũng là tài sản chung, có được trước khi kết hôn sẽ thỏa thuận riêng.

Pháp luật cũng quy định thêm trong trường hợp tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên cả hai vợ chồng trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Vậy có nghĩa là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể ghi tên của cả hai hoặc chỉ 1 trong hai người, nhưng quyền sở hữu chung hay riêng còn phụ thuộc vào thời điểm tài sản hình thành và nguồn gốc tài sản.

Các trường hợp đứng tên 1 người

  • Trường hợp thứ nhất :  tài sản được hình thành trước khi kết hôn. Đây là loại tài sản riêng nên người còn lại không có quyền gì đối với loại tài sản này.
  • Trường hợp thứ hai: tài sản được hình thành sau khi kết hôn. Hai người có quyền nang nhau trong việc sở hữu, định đoạt tài sản.
  • Trường hợp vợ chồng có thỏa thuận riêng : nếu là tài sản riêng của một người thì hai bên có thể thỏa thuận các quyền được cho phép.

Nếu là tài sản chung, mọi việc xảy ra trong quá trình sử dụng đất đều phải thông qua sự đồng ý của cả hai bên.

Vậy khi mua đất không phải đứng tên cả hai vợ chồng mà chỉ đứng tên một người, và muốn tài sản đó là tài sản riêng của một người có được không ? Câu trả lời là có và cần có giấy xác nhận của bên còn lại đó là tài sản riêng đính kèm với hồ sơ đăng bộ.

Đó là những chia sẻ đứng trên góc độ pháp luật cho câu hỏi mua đất có phải đứng tên hai vợ chồng ?

Xem thêm :

Thủ tục khi bán đất cần chữ ký của những ai ?