Luật sổ đỏ 2019: điều kiện và thủ tục cấp sổ mới nhất

Những thông tin về Luật sổ đỏ 2019 mới nhất quy định về các trường hợp cấp sổ đỏ, điều kiện và thủ tục cấp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết trong bài viết bên dưới.

15 trường hợp được cấp Sổ đỏ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  sẽ được cấp theo khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013, bao gồm 15 trường hợp sau:

 1. Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận;
 2. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;
 3. Người nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho;
 4. Người được sử dụng đất theo bản bán, quyết định của Tòa án; quyết quả hòa giải thành;
 5. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
 6. Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp;
 7. Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;
 8. Người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
 9. Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa;
 10. Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất;

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2014/NĐ-CP) thì người sử dụng đất có vi phạm hoặc có vướng mắc được cấp Sổ đỏ trong 05 trường hợp sau:

 1. Sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước 01/7/2014;
 2. Đất được giao không đúng thẩm quyền;
 3. Cấp Sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất;
 4. Cấp Sổ đỏ cho đất có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau;
 5. Cấp Sổ đỏ với thửa đất đã đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa sang tên.

Điều kiện được cấp Sổ đỏ

Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – sổ đỏ có các loại sau:

 1. Cấp Sổ đỏ khi có giấy tờ về Quyền sử dụng đất

 • Trường hợp 1: Hộ gia đình, có giấy tờ về QSDĐ (Không mang tên người khác);
 • Trường hợp 2: Có giấy tờ nhưng giấy tờ nhưng ghi tên người khác;
 • Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án, kết quả hòa giải…
 • Trường hợp 4: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Sổ thì được cấp Sổ; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện.

2. Cấp Sổ đỏ khi không có giấy tờ về Quyền sử dụng đất

Theo Điều 101 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ vẫn được cấp Sổ đỏ. Cụ thể:

 • Trường hợp 1: Không phải nộp tiền sử dụng đất;
 • Trường hợp 2: Phải nộp tiền sử dụng đất.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận lần đầu

1.  Hồ sơ xin cấp Sổ đỏ khi có giấy tờ:

 • Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK;
 • Một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (nộp bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu).
 • Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất như:Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận công trình xây dựng không phải là nhà ở; Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng;  Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu).
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (như biên lai nộp thuế, tiền sử dụng đất…); giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 • Các giấy tờ khác như: Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước…

2. Hồ sơ xin cấp Sổ đỏ khi không có giấy tờ

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT hộ gia đình, cá nhân xin cấp sổ đỏ không có giấy tờ thì hồ sơ gồm có:

 • Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK;
 • Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính như Biên lai nộp thuế, tiền sử dụng đất…; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

Thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý. Nếu hồ sơ thiếu thì phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (trong thời hạn 03 ngày làm việc). Nếu hồ sơ đủ sẽ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận; đưa Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp.

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo các khoản tiền phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu cấp Sổ theo quy định như: Lệ phí cấp giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có). Khi nộp tiền xong thì giữ hóa đơn, chứng từ để xác nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

 • Bước 3. Trả kết quả: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao Sổ đỏ cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Sổ đỏ cho UBND cấp xã để trao hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trên đây là một số thông tin về Luật sổ đỏ 2019 mới nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan trong chuyên mục Tin Bất Động Sản của cauthutihon.vn