Cơ hội và thách thức cho hội nông sản Việt Nam

Hội nông sản Việt Nam với thành tựu xuất khẩu nông sản đến hơn 180 quốc gia trên thế giới đang đứng trước cơ hội phát triển vô cùng lớn. Trong năm 2019 này, hội nông sản Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP lên trên 3.0% và đạt 43 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. Đây là một mục tiêu không hề đơn giản. Để đạt được mục tiêu này, hội nông sản Việt Nam cần nhiều nỗ lực hơn thế.

Hội nông sản Việt Nam với bài toán lật ngược tình thế từ hại thành lợi

Để đạt được mốc 43 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, hội nông sản Việt Nam cần cơ cấu lại nền sản xuất, thay đổi mô hình sản xuất theo hộ gia đình nhỏ lẻ, biến đổi nền nông nghiệp Việt Nam thành một nền công nghiệp tập trung, có quy mô lớn, có hệ thống quản trị chi tiết, rõ ràng để tăng cao hiệu quả sản xuất.

Không những thế, một nhiệm vụ không kém phần quan trọng của hội nông nghiệp Việt Nam là xây dựng được một nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, không làm tổn hại đến môi trường, biến bất lợi thành lợi thế.

Phương án phát triển nhanh chóng cho hội nông sản Việt Nam

Hội nông sản Việt Nam đã đưa ra 3 phương án để phát triển nhanh chóng cho nền nông nghiệp Việt. Đó là các phương án gồm 3 trục như sau: Trục đầu tiên nằm ở bộ máy Chính phủ, cần phải hoàn thiện thể chế để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất, kinh doanh nông sản của người dân và doanh nghiệp. Trục thứ hai là các doanh nghiệp, hiệp hội có liên quan. Để đạt được mục tiêu 43 tỷ USD, hội nông nghiệp Việt Nam cần sự liên kết chặt chẽ giữa phân phúc khác nhau trong dây chuyền sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp. Cuối cùng là trục ở hợp tác xã. Nhờ hợp tác xã, các hộ dân nhỏ lẻ có thể liên kết với nhau để tạo mô hình sản xuất tập trung, mang lại năng suất cao hơn.

Dù phát triển đến đâu đi chăng nữa, người dân vẫn là nền tảng để có thể phát triển. Đối với xuất khẩu cũng vậy. Hội nông sản Việt Nam muốn đẩy mạnh xuất khẩu thì phải đảm bảo có lợi nhuận cho người nông dân. Không những thế, bên cạnh xuất khẩu, các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam cũng cần xây dựng thương hiệu tại chính thị trường nội địa thì mới có thể tồn tại bền vững tại các quốc gia khác. Chính phủ, địa phương, các hiệp hội hành lang đều có trách nhiệm để đẩy mạnh giá trị thương hiệu nông sản ở thị trường trong nước.